Facebook
971 388 456
MENÚ PRINCIPAL
Importante: presentación Certificado Covid para mayores de 12 años
30/12/2021

page1image1793312

Apreciats/ades socis/es i usuaris/es del nostre estimat club,

De conformitat amb l’acord del Consell de Govern de les Illes Balears de dia 23 de desembre per el que es modifiquen les mesures temporals i excepcionals en l’àmbit de l’activitat de determinats establiments en funció del nivell d’alerta sanitària de l’illa com mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19, aprovades per acord de 29 de novembre de 2021 i publicades al BOIB núm. 179 de dia 29 de desembre de 2021, al Club Tennis Ciutadella ens veim obligats a partir d’avui mateix a que qualsevol usuari de més de 12 anys que entri al Club Tennis Ciutadella per a fer esport haurà de presentar a la consergeria del Club un dels següents documents, juntament amb el DNI:

 • -  Certificat Covid de pauta complerta de vacunació.

 • -  Certificat Covid de recuperació d’haver tingut el Covid.
  - Certificat d’antígen o PCR negatiu vàlid per 48-72 hores (expedit per

  l’UV AC).

  Als acompanyants i/o públic en exteriors no els hi és exigible el certificat.

  Així mateix, per al consum a l’interior de la cafeteria sí que és obligatori el certificat esmentat.

  Aquesta mesura serà aplicable mentres Menorca es trobi en el nivell 3 o superior d’alerta sanitària decretat.

  Moltes gràcies a tots per la vostra comprensió i col·laboració.

  Molta Salut a tots i molt Bon Any nou!!!

  La Junta Directiva Club Tenis Ciutadella Ciutadella, 29 de desembre de 2021

page1image3777136 page1image3776928page1image3773600 page1image3777552page1image3766528 page1image3781088 page1image3781296

page2image1812576

Apreciados/as socios/as y usuarios/as de nuestro querido club,

De conformidad con el acuerdo del Consejo de Gobierno de las Islas Baleares de día 23 de diciembre por el que se modifican las medidas temporales y excepcionales en el ámbito de la actividad de determinados establecimientos en función del nivel de alerta sanitaria de la isla como medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, aprobadas por acuerdo de 29 de noviembre de 2021 y publicadas en el BOIB núm. 179 de día 29 de diciembre de 2021, en el Club Tennis Ciutadella nos vemos obligados a partir de hoy mismo a que cualquier usuario de más de 12 años que entre en el Club Tennis Ciutadella para hacer deporte deberá presentar en la conserjería del Club uno de los siguientes documentos, junto con el DNI:

- Certificado Covid de pauta completa de vacunación.
- Certificado Covid de recuperación de haber tenido el Covid.
- Certificado de antígeno o PCR negativo válido por 48-72 horas (expedido por la UVAC).

A los acompañantes y/o público en exteriores no les será exigible el certificado.

Asimismo, para el consumo en el interior de la cafetería sí que es obligatorio el certificado citado.

Esta medida será de aplicación mientras Menorca se encuentre en el nivel 3 o superior de alerta sanitaria decretado.

Muchas gracias a todos por vuestra comprensión y colaboración. ¡¡¡Mucha Salud a todos y Feliz Año Nuevo!!!

La Junta Directiva Club Tennis Ciutadella Ciutadella a 29 de diciembre de 2021

« Volver